.

Orkestra

No

 Çalgılar

Ad Soyad

Kurum

Mail

Tel.

1

1.   

Keman

Arda Karakaya

Royal College of Music

 

 

 2

Prof. Dr. Zafer Kurtaslan

   Necmettin Erbakan. Üni.

zkurtaslan@gmail.com

05335215039

3

Prof. Dr. Esra Dalkıran

MAKÜ, Eğitim Fak.

edalkiran15@gmail.com

05337613681

4

Öğr. Gör. Savaş İnciroğlu 

Abant İzzet Baysal Üni.Eğt.

savas_inciroglu@hotmail.com

 

05366431516

5

Öğr. Gör. Dr. Melih Günaydın

Süleymen Demirel Üni. GSF

melihkeman@hotmail.com

05063165980

6

2. Keman

Öğr. Gör. Dr. Gürkan Güleç

Dokuz Eylül Üni.Eğt. Fak.

gurkan.gulec@deu.edu.tr

05336683334

7

Dr. Öğr.Üye. Elvan Gün Duru

MAKÜ, Eğitim Fak.

elvangun@hotmail.com

05068634004

8

Ece Güleç

Yük.Lisans Öğrenci

 

 

9

Nuri Aydın

 MAKÜ, Y. Lisans öğr.

0nuriaydin0@gmail.com

05348480942

10

Ayşe Teke Ece

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü

 

05052999971

11

Viyola

Prof. Dr. Zeki Nacakcı

MAKÜ, Eğitim Fak.

znacakci@gmail.com

05055170250

12

Prof. Dr. A.Serkan Ece

Abant İzzet Baysal Üni.Eğt.

eceserkan@gmail.com

05466446114

13

Dr. Öğr.Üye. Gökhan Özdemir

MAKÜ, Eğitim Fak.

gozdemir@mehmetakif.edu.tr

05557052938

14

Dr. Öğr.Üye. Ozan Belge

MAKÜ, Konservatuvar

ozanbelge@gmail.com

05052563414

15

Görkem Kumtepe

Ankara, BİLSEM

kumtepegorkem@gmail.com

05309334674

16

Çello

Dr. Öğr.Üye. M. Can Çiftçibaşı

MAKÜ, Eğitim Fak.

mcciftcibasi@mehmetakif.edu.tr

05336106210

17

Dr. Öğr.Üye. Akın Kumtepe

Kırıkkale Üni. G.S.F.

Akin_kumtepe@hotmail.com

05555562175

18

Dr. Öğr.Üye. Bahar Aydın

  Dokuz Eylül Üni. Müz. Arş. Mr

 

 

19

Flüt

Öğr. Gör. Sevda Gedik İnciroğlu

Abant İzzet Baysal Üni. Eğt.

sevdagedikinciroglu@hotmail.com

05324744027

20

Gitar

Öğr. Gör. Ulaş Özkasnaklı

MAKÜ, Eğitim Fak.

ulas6@hotmail.com

05056842594

21

Kemane

Dr. Öğr.Üye. Avşar Yengin

MAKÜ, Konservatuvar

avsaryengin@hotmail.com

05058152755

22

Piano

Hande Nur Aşık

MAKÜ, Eğitim Enst.

handenur_asik@hotmail.com

 

05074594656

 

 

 

 

 

 

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon Vizyon
  • Yönetim
  • Birimler
  • Formlar