.

Yönetim

Prof. Dr. Zeki NACAKCI

Müdür

znacakci@mehmetakif.edu.tr

Doç. Dr. Esra DALKIRAN

Müdür Yardımcısı

edalkiran@mehmetakif.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi M. Can ÇİFTÇİBAŞI

Müdür Yardımcısı

mcciftcibasi@mehmetakif.edu.tr

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Zeki NACAKCI Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Esra DALKIRAN Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Zeynep KARATAŞ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZDEMİR Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi M. Can ÇİFTÇİBAŞI Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

DANIŞMA KURULU

Prof. Gökay YILDIZ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Salih AKKAŞ Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Turan SAĞER Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar SALMAN Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki NACAKCI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon Vizyon
  • Yönetim
  • Birimler
  • Formlar